ציון, טכניקה מעורבת, 2019
תערוכת גמר בבית הספר הגבוה לאמנות פרדס.
הנחייה: רעיה ברוקנטל ועינת עריף גלנטי
צילום: אהרון פז
ציון, טכניקה מעורבת, 2019
תערוכת גמר בבית הספר הגבוה לאמנות פרדס.
הנחייה: רעיה ברוקנטל ועינת עריף גלנטי
צילום: אהרון פז